mekanisk nivåregulering


Her har vi et eksempel på en meget enkel mekanisk kontinuerlig reguleringssløyfe. Når tanken tømmes og vannstanden synker så vil flottøren synke med og åpne for ventilen med den følge at det strømmer mer vann inn i tanken. Reguleringen skjer etter et såkalt P-reguleringsprinsipp slik at det stort sett hele tiden vil finnes et stasjonært avvik. 

Comments