PLS‎ > ‎PLS Programmering‎ > ‎

Ladder programelementer


Det finnes en del grunnleggende programmeringselementer som er i henhold til normen IEC 61131-3 og som stort som stort sett er standardisert i forhold til de ulike PLS merkene og leverandørene. Dette er i særlig grad de programelementene som er beskrevet på figuren over.

I forbindelse med ladder programmering i forhold til digitale inn og utganger, så bruker vi noen forholdsvis få "grunnfunksjoner" som det går forholdsvis hurtig å lære seg. Når vi kan disse grunnfunksjonene så kan vi kombinere disse på en lang rekke måter, slik at vi kan bruke disse grunnfunsjonene til å løse forholdsvis komplekse automatiseringsoppgaver. 


Comments