PLS‎ > ‎PLS Hardware‎ > ‎

Utganger

Digitale utganger


Det finnes forskjellige typer PLS utganger, men for vårt formål så bruker vi vanligvis relè utganger.

I likhet med optocoupleren som vi bruker på inngangen så gir også relè utgangen et galvanisk skille mellom PLS'ens invendige elektronikk, og det elektrotekniske utstyret som PLS'en er koblet opp i mot. Dette bidrar til å beskytte PLS'en mot overspenninger og skade utenfra.

Relèutgangen inneholder en spole likt med et vanlig rele. Når denne spolen mottar styrespenning, så dannes et magnetfelt som virker inn på et stykke bløtt jern, som igjen lukker en elektrisk kontakt. (En elektrisk styrt NO - "normally open" bryter.) 

En annen type digital utgaang som er mye brukt er transistorutgangen. Ved at man bruker en transistor i utgangen så tåler utgangen vanligvis ikke en like stor strøm som ved bruk av en releutgang, men transistorutgangen vil på den annen side kunne arbeide mye hurtigere enn en releutgang.


Analoge utganger.


Inne i PLS'en så representeres alle måleverdier og alle analoge signalverdier i form av et digitalt tall. Dette omformes så til et analogt signal for eksempel av formatet 4-20 mA i en digital til analog converter. Jo flere digitale bits som converteren arbeider med, desto mer nøyaktig verdi kan vi få i det digitale signalet.

Comments