PLS‎ > ‎PLS Hardware‎ > ‎

Oppkobling av 230V PLS


Note: Beskrivelsen er kun av orienterende art. Sikkehetsmessig så forutsettes det selvfølgelig at man bruker fabrikantens eller leverandørens anvisninger.

Her følger en beskrivelse av hvordan man kopler opp en PLS som har 230 V AC drivspenning og 230 V AC på inngangene. Se også figuren over.

Oppkoplingen tilsvarer sånn noenlunde det som vi i forbindelse med en relestyring ville kalle for et styrestrømsskjema. En vesentlig forskjell er det jo at vi i forbindelse med en relestyring

"kopler opp" de logiske funksjonene. For en PLS styring så er det jo langt på vei slik at vi kopler tingene ganske likt uansett logikk, og så legger vi de logiske funksjonene heller inn i PLS programmet.

En av fordelen med å legge de "logiske funksjonene" inn i et program i stedet for i en oppkobling, det er vi senere ved behov, kan endre styresystemets funksjoner ved å "programmere om" slik at vi ikke behøver "å koble om"


Comments