PLS‎ > ‎PLS Hardware‎ > ‎

Innganger

Digitale innganger med optocoupler


Inngangen til PLS'ene er ofte bygget opp rundt såkalte "optocouplere". Diss består av en lysdiode, som når den  er "tent" sender et lyssignal over til en fototransistor. Lyssignalet fra lysdioden "tenner" så fototransistoren slik at denne blir "ledende".

Ved å benytte en "optocoupler" på denne måten, så oppnår vi det som vi kan kalle for "et galvansik skille" mellom de ytre tilkoblede elektriske kretsene og den innvendige elektronikken til PLS'en. Dette bidrar til å beskytte PLS'ens innvendige elektronikk mot skadelige spenninger fra utsiden.

Med et "galvanisk skille" så mener man at det ikke er noen "metallisk forbindelse" mellom de ytre tilkoblede elektriske kretsene og den innvendige elektronikken til PLS'en.


Analoge innganger med analog til digital converter


En analog inngang vil inneholde en analog til digital converter, slik at det analoge signalet på inngangen kan omformes til et digitalt tall som prosessoren til PLS'en kan arbeide videre med. Jo flere digitale bits denne converteren arbeider med, jo større og mer nøyaktig tall vil prosessoren til PLS'en ha til å arbeide videre med.


Nøyanktighet i forbindelse med signalomforming.


Jo flere bits analog til digital converteren arbeider med, jo mer nøyaktig blir det binære tallet som representerer målesignalet.
Comments