Komponenter‎ > ‎

Motorvernet


Ved bruk av den enkleste typen motorvern, slik som det som er vist over så skjer det ikke noen utkobling av hovdstrømmen. Det er kun styrestrømmen som er koblet over tilkoblingspunktene 95 og 96 som vil koble ut. Styrestrømskretsen vil så koble ut hovedstrømskretsen.

Virkemåten kan kort beskrives slik:

  • Det er 3 stk bimetall som er montert ved siden av hverandre. Disse er merket med fargene rødt og blått.
  • Rundt bimetallet er det viklet en "varmetråd" som leder hovedstrømmen for hver av fasene.
  • I enden så er de 3 bimetallene "koblet sammen" via et mekanisk "stag" som er tegnet med grå farge.
  • Det røde metallet utvider seg mer enn det blå ved temperaturstigning.
  • Hvis temperaturen blir for høy så skyves "staget" mot høyre og åpner bryteren 95-96. Bryteren 97-98 lukkes.
  • Amperstyrken som vernet vil koble ut kan stilles inn via en innstilingsskrue som spenner en fjær.

Det finnes forskjellige typer motorvern. I skolene og i skolebøkene så finner man ofte en beskrivelse av bruken av en ordinær automatsikring i kombinasjon med et termisk motorvern, slik som det som er tegnet over. Forskjellen mellom det termiske overbelastningsvernet som finnes i automatsikringen og det som finnes i motorvernet vil da være at det som er i motorvernet vil være innstillbart til en ønsket utkoblingsstrøm. 

Ute i industrien så benytter man også andre typer motorvern, for eksempel en "motorvernbryter" som både har innebygget en bryterfunksjon, et kortslutningsvern og et innstillbart overbelastningsvern.


Ċ
Arne Gylseth,
25. feb. 2016, 09:51