Komponenter‎ > ‎

EffektbryterenEffektbryteren har en del felles egenskaper med en automatsikring,  og den kan ligne litt på en stor automatsikring, men den er allikevel ikke det samme som en automatsikring.

  • Effektbryteren er som oftest dimensjonert for å koble ut ved forholdsvis store strømmer. 
  • Automatsikringen er produsert slik at den skal tåle et stort antall inn og utkoblinger. Effektbryterne er produsert ut i fra en annen produktstandard og vil tåle færre inn og utkoblinger.
  • Effektbryteren kan ha både et overbelastningsvern og et kortslutningsvern, men karakterestikken kan være forholdsvis forskjellig fra en automatsikring.
  • Mange effektbrytere har innstillbare verdier for hvordan kortslutnings og overbelastningsvern skal fungere.
  • Det finnes effektbrytere som er av elektromekanisk og av elektronisk type.

Comments