Elinstallasjon‎ > ‎

Sluttkontroll

Arbeidsdokument. Dette er foreløpig bar en "kladd".

Hvordan utfører man en sluttkontroll og hva er en sluttkontroll? Hvorfor utfører man en "sluttkontroll"?

Behøver man alltid å måle for milli-ohm for kontinuitet og mega-ohm og 500 V prøvespenning for  en "sikkerhetssjekk" i forbindelse med en arbeidsutførelse?

Hva er gode og relevante verdier? Når og hvordan skal man utføre en spenningsmåling.

Kan man bruke en "beeper" til å måle for kontinuitet?

Hva er en "sluttkontroll", og når behøver vi eller når bør vi utføre en "sluttkontroll" ?


Med utgangspunkt i NEK 400 / 5 Sikre:

Ved måling av kontinuitet så skal resistansen ligge i milliohm området.
Det skal brukes et ohmmeter med 250 mA målestrøm.

Ved måling av lekasjestrøm så skal det benyttes en prøvespenning på 500 Volt. Overgangsresistans til jord skal være på minst 1 M.Ohm.

Også lurt/praktisk å måle for kortslutning.


Ved arbeide på frakoblet anlegg så skal det alltid brukes to sikkerhetsbarierer og det kal måles for spenning.
Comments