Dokumentasjon

Prototype for utvikling av dokumentasjonsmodul.