Bruk av IT

IT brukes til en lang rekke forskjellige oppgaver, slik som:

 • Læreplantolkning og læreplankonkretisering
 • Faglig formidling og faginnhold
 • Klasseledelse og organisering av undervisningen. 
 • Elevenes bearbeidelse av lærestoffet.

I den forbindelse så bruker jeg først og fremst følgende IT redskaper:
 • Microsoft Office 2016 - Alle programmer
 • Adobe Creative Cloud - De fleste av programmene.
 • Centos Linux server
 • H5P - Interaktive web moduler
 • Windows 2012 Server
 • Google Sites
 • Wordpress CMS
 • Drupal CMS
 • Wikimedia (Wikipedia server-programvare)
 • "Håndprogrammering" i HTML og Javascript.
 • Siemens Step-7 og WinCC (Utviklingsuite for automatiserte systemer)
 • FEBDOK dimensjoneringsprogram for elektriske bygningsinstallasjoner.
 • Microsoft klassenotatbok og Office Mix.
 • Google Apps for education og Google Classroom.

Jeg/vi (klassen) produserer alle typer grafikk, trykksaker, websider, animsjoner, video og interaktiv video etter behov og i forhold hva som er hensiktsmessig for undervisningen.
Det finnes så vidt vites ikke noen "vanlig eller ønsket bruk av IKT" som ikke er dekket inn. 
Hovedprinsippet er å ikke "å bruke IKT for å bruke IKT" men å bruke IKT når det forbedrer undervisningen.
Tilgjengelige redskaper skal være alle de vanlige tilgjengelige IT teknologiene som finnes på markedet.

For å holde meg fortløpende oppdatert innenfor IT området så bruker jeg tjenesten www.lynda.com og jeg pleier normalt å gjennomgå ca 100 IT fagkurs pr år for å opprettholde den faglige dybde og bredde som jeg ønsker å ha. 

Det lærestoffet som har blitt publisert på nett gjennom årenes løp er ligger stort sett og for det meste på domenene elektrofag.info (gammelt) og elfag.info (nyere) med underdomener. De faglige web-ressursene kommer nå og da opp blant de første søkeresultatene hos Google og Bing søkemotor, slik at de har noen tusen nye og gamle brukere på det jamne. 
Eksempel Google 1. Eksempel Google 2.

Eksempler:
 • Webside laget i gamle dager (2010) med elevene som bidragsytere til innhold. Link
 • Læreplankonkretisering og faglig innhold for faget elenergi (VG2 automatiker.) Link
 • Elektrohangman (HTML-JavaScript) Link
 • Kurs i PLS1 (Gammelt) Link
 • Kurs i PLS2 (Nyere) Link
 • Kurs i PLS3 (Adobe Muse) Link
 • Varmepumper. Link
 • Kontaktorstyring. Link
 • Reguleringsteknikk. Link
 • Bimetallbryteren (Adobe Flash) Link
 • Kontaktoren (Adobe Flash) Link
 • Kontaktoren (Gif animasjon og video) Link
 • Holdekretsen (Adobe Flash) Link
 • Elenergi (Wordpress) Link
 • Varmepumpen (Flash Animasjon) Link
 • Varmepumpen (Gif animasjon) Link
 • PC-Teknisk kurs (Office MIX) Link
 • PLS programmering (Office MIX) Link
 • Reguleringsteknikk (Office MIX) Link
 • Reguleringssløyfen-1 H5P/Wordpress Link
 • Reguleringssløyfen-2 H5P/Wordpress Link
 • Dimensjonering-1 H5P/Wordpress Link

Jeg har utover disse eksemplene også laget en del annet, inklusive noe innhold til NDLA pluss at jeg også har deltatt i en frivillig arbeidsgruppe i regi av NDLA som har arbeidet med implementering av moderne HTML5 teknologi på NDLA sine websider.  

Arne G


Comments